Вийшов 6-й том «Вибраних творів» Дмитра Донцова

14.08.2014
Видання виходить під егідою Науково-ідеологічного центру ім. Д. Донцова, редактор-упорядник тому й автор передмови – Олег Баган, літературний редактор – Ярослав Радевич-Винницький. Тематична назва тому: «Політична аналітика (1933-1939 рр.)». Усі статті, які його склали, передруковуються вперше, усі взяті із журналу Д. Донцова «Вістник». Загалом ці статті охоплюють вельми широкий спектр проблематики: огляди міжнародного життя, аналіз подій в СРСР, критика ліберального, соціалістичного і консервативного таборів в українській політиці, полеміка з польськими часописами, роздуми над ідеологічними питаннями в політиці. Матеріали книги проливають більше світла на маловідомі факти і політичні тенденції міжвоєнної доби, які здебільшого замовчуються в сучасній історіографії. Як завжди, у цих публікаціях Д. Донцов уважний до всіх виявів захланного і підступного російського імперіалізму. Низка статей ілюструє його ставлення до гітлерівської Німеччини («Березень 1939», «Загадка ІІІ-ї імперії» та ін.). У томі вміщена критична рецензія Д. Донцова зі співавторами на книгу Ю. Липи «Призначення України» (1938 р.), статті про події на Закарпатті. Видання, без сумніву, стане важливим джерелом інформації для сучасних істориків, політологів, філософів, дослідників української національної ідеї. Як і тексти попередніх томів, статті 6-го тому відредаговані за граматичними правилами органічного українського правопису 1929 р. Додаткову інформацію про видання можна отримати за телефоном: 097-143-10-12.