"Посольство Боже" i "дах" Януковича

16.03.2012

Пастори скандальної церкви, якi обiбрали людей i фiгурують у кримiнальнiй справi, стали... керiвниками у Партiї регiонiв.

Йдучи до цiєї церкви, люди шукали розради та пiдтримки. А натомiсть, завдяки пасторам “Посольства Божого”, залишились без грошей, майна, житла. Хтось втратив сто тисяч доларiв, хтось — тридцять. I таких людей дуже багато.

Усе вiдбувалося за одним сценарiєм — пастори наказували, вiряни пiд­писували кредитний договiр з банками, а пастори забирали грошi. А коли прийшов час кредит погашати — допомогти у цьому вiдмовлялися. Казали, така воля Божа.

Рахунок сьогоднi йде на сотнi тисяч доларiв.
Пастори розкошували — дорогi автомобiлi, квар­тири в центрi мiста. У них вдома парафiяни прибирали, пильнували їхнiх дiтей. I все це задарма. Ба бiльше, люди вважали за честь прислуговувати очiль­никам церкви. Тих же, хто скаржився, вимагав повер­нути грошi, аби виконати свої зобов’язання та повернути кредити банку, вiд церкви вiдлучали, морально принижували.
А справжнiм шоком для людей, якi не схилили голову перед шахраями, стало те, що пастори пicля всього скоєного, вочевидь, злякавшись можливих неприємностей... зна­йшли собi партiйний “дах”. Вони стали членами Пар­тiї регiонiв, партiї Президента Януковича. I не просто рядовими членами, а керiвниками, прiзвища яких зазначено на партiй­ному сайтi!
У це все важко повiрити, але то правда.
Щоб не бути голослiв­ними, для початку процитуємо фрагменти з постанови про порушення кри­мiнальної справи, яку слідчий винiс 15 сiчня 2012 року.
“У перiод з 2004 р. по 2008 р. пастори християнської релiгiйної громади “Посольство Боже”, переслiдуючи корисливi мотиви та маючи умисел шляхом обману та зловживання довiрою заволодiли чужим майном, використовуючи свою абсолютну владу, манiпулюючи свiдо­мiстю, створювали у прихожан вищевказаної ре­лiгiйної громади враження, що вони є фахiвцями в сферi фiнансiв та мають професiйнi навички i позитивний досвiд по примноженню коштiв. А також, використовуючи скрут­не матерiальне становище та iншi важкi ситуативнi обставини в життi, психологiчно впливали на свiдо­мiсть вiруючих релiгiйної органiзацiї “Посольство Боже” та змушували їх у такий спосiб укладати кредитнi договори (договори позики) з рiзними фiнан­совими установами (банками)”.

“Отриманi завдяки укладеним договорам кошти в особливо великих розмiрах пастори християнської релiгiйної громади “Посольство Боже” привласнювали та, не маючи намiру їх повертати, розпоряджалися ними на свiй розсуд. Зокрема, пiд впливом пасторiв згаданої церкви без намiру виконати взятi кредитнi зобов’язання були укладенi такi договори:
Потурай Є.П. в Укрсиббанку уклала кредитний договiр на суму 100 тисяч доларiв, якi в подальшому передала пастору церкви “Посольство Боже” Олексюк Л.Р.
Завадський Р.В. у банку “Форум” оформив кредитний договiр на суму 33 тисячi доларiв, з яких 30 тисяч доларiв США передав пастору церкви...”

I далi ще довгий список потерпiлих, якi повiрили своїм пасторам.
Хто така, до прикладу, панi Олексюк? Iнформацiю про неї можна знайти вiдразу на двох офiцiйних ресурсах — на сайтi “Посольства Божого”, поряд зi сумнозвiсним пастором Аделаджi, та на одному з партiйних сайтiв регiоналiв.