Міжнародна наукова конференція: Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки

01.03.2013

ІНСТИТУТ ДЕМОГРАФІЇ ТА СОЦІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

імені М.В. ПТУХИ НАН УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»

Міжнародна наукова конференція

Голод в Україні у першій половині ХХ століття: причини та наслідки

(1921–1923 рр., 1932–1933 рр., 1946–1947 рр.)

20-21 листопада 2013 року

м. Київ

Інформаційний лист № 1

Мета конференції:

Обмін результатами наукових досліджень щодо причин та наслідків голодоморів в Україні у першій половині ХХ століття.

На конференції передбачається обговорення питань з таких напрямів:

-       Демографічні наслідки голоду в Україні

-       Історичні передумови та наслідки голоду в Україні

-       Правова оцінка голоду

-       Соціальні і психологічні наслідки голоду

-       Регіональні аспекти голоду в СРСР


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Для участі в конференції слід надіслати: заявку на участь та текст доповіді в електронному варіанті на електронну пошту за адресою: CH2013@ukr.net (тема: conference).

Термін подачі заявок та доповідей – до 31 травня 2013 року.

Матеріали конференції буде видано окремим збірником. Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей для публікації. Про прийняття доповіді буде повідомлено до 1 липня 2013 року.

Витрати на організацію та проведення конференції забезпечують організатори. Витрати на проїзд та проживання – за рахунок учасників конференції.

Вимоги до оформлення: доповіді приймаються у форматі Word обсягом до 5 сторінок формату А-4, через 1,0 інтервал. Поля: всі – по 2 см., абзац – відступ на 1,27 см. Шрифт: Times New Roman, розмір – 12. Назва пишеться великими літерами (шрифт: Times New Roman, розмір – 14), виділяється напівжирним та розміщується в центрі. Після назви доповіді праворуч – ініціали, прізвище, науковий ступінь та звання автора, а також посада та установа, де працює автор. Для набору формул, графіків і таблиць використовуються утиліти, що вмонтовані у Word.

Актуальна інформація: http://www.nas.gov.ua (після 15 березня 2013 року)

Поточні питання: моб. 067 329 2889, 093 326 9998,

тел./факс (+38044) 486 6238 або через електронну пошту: CH2013@ukr.net