Табір "Руса Коса"

Табір “Руса коса” має навчально-практичний характер, він впливає на світобачення і світовідчуття дівчат, і, пройшовши який, дівчата можуть здобути знання,  вміння та навички, потрібні як в повсякденній роботі Молодіжного Конгресу так і  загалом для роботи у  “третьому секторі”.

У вишкільній системі МНК табір «Руса коса» посідає місце вишколу першого рівня.

На сьогодні табір «Руса коса» є табором перевірки вже набутих загальновідомих знань, та отримання спеціалізованого вишколу.

До дівчат доноситься інформація, необхідна  для реалізації статутних завдань МНК, розширення сфер впливу організації, інтенсифікації роботи її структурних підрозділів на місцях, а також необхідна для збереження і підвищення її якості інформація, що є актуальною за сучасних умов державотворення. 

Ідея впровадження «Русої коси» як статусу дійсного члена Молодіжного Націоналістичного Конгресу визріла в організації досить давно. Поштовхом для реалізації цієї ідеї стала ініціатива Сумської обласної організації Молодіжного Націоналістичного Конгресу у проведенні суто дівочого табору на третьому році життя організації.

Дівоча половина МНК виявила бажання випробувати себе в екстремальних умовах, загартувати свій дух, поділитись досвідом та здобути нові знання. Активом дівчат, що взялися за підготовку першої «Русої коси», було прийнято рішення приурочити проведення табору до свята Дня Матері.